Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Nhiều thay đổi về quy định tách thửa đất ở Kiên Giang

MKR - – UBND tỉnh Kiên Giang vừa công bố quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trong đó quy định về tách thửa đất có nhiều thay đổi so với trước đây.

Theo đó, đối với đất ở tại nông thôn (xã): Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành là 45 m2, trong đó chiều dài và chiều rộng của thửa đất lần lượt phải đảm bảo không nhỏ hơn 5 m.

Với đất ở tại đô thị (phường, thị trấn): Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành là 36 m2, trong đó chiều dài và chiều rộng của thửa đất lần lượt phải đảm bảo không nhỏ hơn 4 m.

Phần diện tích tối thiểu tách thửa không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thủy, đê điều.

Việc tách thửa đối với đất ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất ở tại nông thôn, việc tách thửa còn phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (đối với đất ở tại nông thôn) thì việc tách thửa đối với đất ở tuân thủ theo các điều kiện sau:

Thửa đất có diện tích dưới 500 m2: Trường hợp có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Trước khi thực hiện tách thửa đất, người sử dụng đất phải liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (ủy ban nhân dân huyện, thành phố) có văn bản về diện tích tách thửa phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000.

Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Việc tách thửa đối với đất ở phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp đã có định hướng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa kịp thời phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mà được thể hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để giải quyết tách thửa).

Thửa đất có diện tích từ 500 m2 đến dưới 2.000 m2: Trước khi thực hiện tách thửa đất, người sử dụng đất phải thực hiện đảm bảo các điều kiện sau:

Thuê đơn vị tư vấn có chức năng lập Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện,...) theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau khi người sử dụng đất xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu, được nghiệm thu và người sử dụng đất có văn bản tự nguyện trả lại đất, bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giao cho ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý.

Thửa đất có diện tích từ 2.000 m2 trở lên: Trước khi thực hiện Thủ tục tách thửa đất, người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục theo quy định (thủ tục đầu tư, thủ tục lập quy hoạch chi tiết 1/500,...), xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định 16/2019/ QĐ-UBND này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2019 và thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015.

Theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở áp dụng cụ thể gồm:

Thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau: Diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng tối thiểu là 45 m2; Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m; Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.

Trường hợp Thửa đất ở không thuộc quy định tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau: Diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng (nếu có) tối thiểu là 36 m2; Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m; Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND không có quy định điều kiện về việc tách thửa đối với đất ở phù hợp/không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Nguồn: Cafeland.vn

3 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay và bổ ích với lượng thông tin mà nó mang đến cho người đọc là rất nhiều, mong sẽ xem thêm được nhiều bài viết hay như vậy. Bài viết của mình có trên : https://fx.com.vn/cac-san-forex-uy-tin/

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn ad, bài viết rất hay và mang lại nhiều kiến thức cho người đọc. Mong ad ra nhiều bài viết hơn.
    Xem thêm: https://topsanforex.com

    Trả lờiXóa